Kollywood Movies

Paranthu Sella Vaa

  • Movie
  • Release on: Dec 09, 2016
Paranthu Sella Vaa
Movie name : Paranthu Sella Vaa
Genres : Comedy, Romance
Run time : 125 min
Produced by : P. Arumaichandran
Directed by : Dhanapal Padmanabhan
Music by : Joshua Sridhar
Writers : Dhanapal Padmanabhan, Payon
Cinematography : Santhosh Vijayakumar Prabhakaran
Edited by : M. V. Rajesh Kumar
Production : 8 Point Entertainment
Countries : India